trıgon

Randevu Hattı

02326008666

Gemi Brokerliğinin Yeri ve Önemi

Gemi brokeri, yoğun bir rekabet ortamında hizmet veren ve birden fazla alanda nitelik sahibi olması beklenen aracıdır. Bir gemi brokerinin günlük rutininde; coğrafya, hukuk, finans, kriz yönetimi gibi konularda yetkinlikler ile yoğrulmuş yoğun bir ticaret yar alır. Gemi brokerliği piyasası bir tam rekabet piyasası olup, giriş ve çıkış serbesttir. Bu durum da beraberinde bazı olumsuzluklar ve denetim güçlükleri getirebilmektedir.

Gemi kiralama sanayindeki brokerliğin yanında gemi alım-satım sanayindeki brokerlik de ayrı bir gemi brokerliği dalıdır. Her iki tip gemi brokerliği de hassas dengelere sahip piyasalardır. Bir gemi brokeri eğer “gemi alım-satım” sanayinde hizmet veriyorlarsa, gemi alıcısı ve satıcısı arasındaki aracı konumundadır. Hizmet verilen sanayi bir “gemi kiralama” piyasası ise, gemi brokeri “taşıyan” yani armatör ile “taşıtan” yani kiracı arasında pozisyon almaktadır. Taşımak üzere yük arayan armatörlerin gemilerine uygun yükler, yükünü taşıtmak isteyen tüccarların yüklerine de uygun gemiler bulmayı amaçlayan gemi brokerleri, taraflar arasındaki tüm müzakere sürecinde de aktif rol oynamaktadırlar. Tarafları ortak bir noktada buluşturarak uzlaşmalarını sağlamak hedefiyle hareket eden gemi brokerlerinin performansı, müşterileri ile aralarındaki bağların da kuvvetlenmesini ve ilişkilerin sürekliliğini beraberinde getirmektedir.

            Gemi brokerleri birçok özelliğe aynı anda sahip olması beklenen bireylerdir ve içinde bulundukları ticarete etkileri fevkalade yüksektir. Kabiliyetli ve prensiplerine bağlı bir broker, hizmet ettiği taraflara birçok avantaj sağlayabilirken, kötü niyetli veya yetersiz bir broker ise armatörü veya kiracıyı sarsıcı maddi zararlara sokabilir. Bu kontrolsüz gücün denetim altına alınması her açıdan fayda sağlayacaktır. Hem olumsuz uygulamaların azalmasını hem de liyakati beraberinde getirecektir.

            Gemi brokerlerine üstünlük sağlayan en önemli unsurlar ticaretin değişmeyen ilkeleridir. Bu ilkelere ve prensiplere bağlı hareket eden brokerlere ilave avantaj sağlayacak donanımların başında eğitim ve network gelmektedir. Denizcilik okulu mezunlarının en büyük avantajlarından biri de hazır bir network ile piyasaya giriş yapıyor olmalarıdır. Yabancı dil unsuru gelecekte bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile bir anda önemini yitirebilir fakat günümüzde bir brokerin kendisini yetiştirmesi için olmazsa olmaz öneme sahiptir.

            Sürekli şekil değiştiren dünya ticareti gemi brokerlerinin belirli bölgelerde, belirli tip gemiler veya yüklere yoğunlaşma risklerini sorgulatmaktadır ve zengin donanıma sahip olmak kişiye esneklik kazandırmaktadır. Vahşi rekabetin pençesindeki gemi brokerlerinin bilgi ve tecrübelerini tescillemek amacıyla bazı akreditasyonlara başvurması küresel piyasada olumlu karşılık bulmaktadır. İhtiyaç duyulan temel özelliklerin üniversite eğitimi esnasında verilmesi gemi brokeri adayına zaman ve avantaj kazandıracaktır. Bu sebeple üniversitelerin ilgili bölümlerinin “gemi kiralama” ve “gemi brokerliği” derslerini geniş bir kapsam ile müfredata eklemesi ve detaylı bir şekilde işlemesi, adaya uluslararası arenada rekabet imkânı tanıyacaktır.

Yorumlar (0)

Whatsapp Yaz!
Tıkla Ara!